Съобщение за публично предлагане.

Съобщение за публично предлагане на пазар за растеж BEAM, в което можете да откриете условията за предстоящ на 20.07.2022 г. аукцион на пазар ВЕАМ на акциите на Фешън Съплай ЕАД. Повече информация може да намерите тук.